Harmonogram spotkań z rodzicami

Rok szkolny 2017/2018

07.09

Spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów, wybory trójek klasowych, zapoznanie z dokumentami szkoły oraz regulaminem szkoły.

26.10

Dzień otwartej szkoły  - omówienie postępów uczniów w nauce, wyników nauczania, realizacji programu wychowawczego szkoły.

07.12

Dzień otwartej szkoły - poinformowanie uczniów i rodziców o ewentualnych proponowanych ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów.

11.01

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów. Omówienie postępów uczniów za I semestr.

08.03

Dzień otwartej szkoły  - spotkanie rodziców uczniów kl. IV LP, III PLO, III MLO, III LOMS i IV TZSI z wychowawcami i dyrekcją (poinformowanie uczniów i rodziców o ewentualnych proponowanych ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów, przepisy dotyczące egzaminu maturalnego, zawodowego i dyplomowego).

05.04

Dzień otwartej szkoły  - omówienie postępów uczniów w nauce, wyników nauczania, realizacji programu wychowawczego szkoły (klasy przedmaturalne + gimnazjum).
Spotkanie poświęcone przepisom egz. maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, dyplomowego i gimnazjalnego.
Poinformowanie uczniów i ich opiekunów o prawach i obowiązkach uczniów określonych procedurami egzaminacyjnymi.

17.05

Dzień otwartej szkoły - poinformowanie uczniów i rodziców o ewentualnych proponowanych ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów.

 

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat[at]zsi.slupsk.pl